contacte
cap

Estudis patrimonials

Evolució d'estructures arquitectòniques.
Pel que fa a les intervencions en el subsòl, som conscients que els terminis  són molt importants en una obra, pel que procurem que la intervenció sigui el més ràpida possible, sempre amb la màxima qualitat científica.

Industrial

Industrial

Industrial

 

Catàlegs de patrimoni.
Amb la finalitat d'esdevenir una eina de protecció i difusió patrimonial, elaborem i revisem catàlegs patrimonials tant arqueològics com arquitectònics.

Catàlegs

 

Elaboració de material fotogràfic.
Amb la finalitat de fer catàlegs o documents de difusió, oferim la possibilitat de crear material divers i reportatges fotogràfics, des d'imatges senzilles, fins a muntatges fotogràfics i sobre plànols, així com imatges panoràmiques en 360º.

Fotogràfic

 

Aixecament planimètric de jaciments i edificis i topografia vertical.
Com a complement a l'estudi d'un element patrimonial us oferim la possibilitat de incloure-hi la planimetria d'una edificació o un dibuix en detall dels paraments d'especial interès.
 Planimètric

 

Dracma Arqueologia sccl - Tel. 690 125 401 - info@dracmarqueologia.com